Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

งานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

->>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้า ...

Read More »

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกผลการคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายมงคล ...

Read More »

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ครบรอบ 61 ปีโรงเรียนบ้านวังบง เพื่อก่อสร้างโดมลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านวังบง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.ส ...

Read More »

การเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกีรติ ...

Read More »

ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การประชุม พิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ แผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read More »