Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนั ...

Read More »

:>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและองค์ประกอบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

:>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักง ...

Read More »

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอัตราจ้างโครงการครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเพียพิทยาพัฒน์

              เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ...

Read More »