Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุก กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุก กิจกรรมการเปิดภาคเรียน ...

Read More »

23 พฤษภาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ร.ร.บ้านคำตากล้าและ ร.ร.บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโนนแต้ รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโนนแต้ รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรี ...

Read More »

โรงเรียนบ้านเซือม ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนบ้านเซือม ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษ ...

Read More »

โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ดำเนินกิจกรรม ...

Read More »

โรงเรียนบ้านคึม รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านคึม รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนท ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ดำเนินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ดำเนินกิจกรรม “สถานศึ ...

Read More »

กิจกรรมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

กิจกรรมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สร้างค ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...

Read More »