Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2556 รอบที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->>ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านสงเปือย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 พบอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายนรงณ์ เห็นห ...

Read More »

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลคร เขต 3 โด ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 น. สำนักงานเข ...

Read More »

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเ ...

Read More »

ประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »