Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออา ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียนฯ

คณะครูระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ห้องเรียนยิ้มแฉ่ง” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ป ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)ฯ

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ป ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโ ...

Read More »

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน รับนิเทศกำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจกค่าอุปกรณ์การเรียนฯ ตลอดจนชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดฯ อย่างเคร่งครัด

27 พ.ค. 65 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ประชุม ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รายงานยอดติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา เพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รายงานยอดติดเช ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา รับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา รับการประเมินเตรี ...

Read More »