Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

วันที่ 25 พ.ค. 2565 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 25 พ.ค. 2565 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น รับการนิ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโคกกลาง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านโคกกลาง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี รับการนิเทศ กำกับ ...

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ ...

Read More »

->>การจัดงาน “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรมผลิตผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปี 2565

->>การจัดงาน “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารด ...

Read More »

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามค ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามคว ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความ ...

Read More »

25 พฤษภาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ และโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม

เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่ ...

Read More »