Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาซอ รับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จาก สพป.สกลนคร เขต 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18 พฤษภาคม 2565 นำโดยสกุณ แก้วพิกุล รองสพป.สกลนคร ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ ...

Read More »

โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ รับการนิเทศติด ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองแวง บการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านหนองแวง บการนิเทศติดตามและประเมินความพ ...

Read More »

18 พ.ค. 2565 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ รับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พ.ค. 2565 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More »

โรงเรียนบ้านยางคำ รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านยางคำ รับการนิเทศติดตามและประเมินความพ ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพผู้บริหารในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

>>รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 208 อัตรา สมัคร 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั ...

Read More »

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปิดงานพร้อมทั้งมอบนโยบายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ...

Read More »