Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

->>การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ...

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read More »

ร่วมแสดงความไว้อาลัยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จย่า

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้น ...

Read More »

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อ ...

Read More »

เพลงสถานศึกษาปลอดภัย สพฐ. [Final Video] ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เพลงสถานศึกษาปลอดภัย สพฐ. [Final Video] ศูนย์ความป ...

Read More »

ร่วมแสดงความไว้อาลัย และเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต จากกองทุนระบบดูแลช่วยเด็กนักเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที ...

Read More »

7 กรกฎาคม 2566 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที ...

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read More »

การออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดฯ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »