Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรเทพ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกเตรียมความพร้อมในการ เปิดเรียนหลังการปิด Onsite ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนหลังการปิดเรียน Onsite ตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเซือม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน หลังมาตรการปิดเรียน Onsite ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 21

->>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างและ จัดทำแนวทางติดตามค้นหาเด็กตนหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์จาก สพฐ. ผ่าน Zoom Cloud Meeting

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อน ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การ ปฏิบัติเพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย ...

Read More »

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสืออาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารศึกษา ในสังกัดของ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ท่าก้อน-นาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »