Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก่อ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ โรงแรมพีซี พาเลซ จังหวัดสกลนคร เขต 3 โดยนโยบายจัดทำแบบบันทึกข้อในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กำหนดทุกโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติปฏิบัติงานในสถานศึกษา) การสอบและแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564 เด็กหญิงเบญจพร ศรีสถาน นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายอน ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »

สพป.สน.3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบถุงปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ แก่นักเรียนที่ประสบปัญหา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และรักษาหายแล้ว พร้อมมอบเงินดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.สน.3

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สสคบ.สน.3) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »