Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้ >>>https://d ...

Read More »

->>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติและ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอน ...

Read More »

สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงสาสุวรรณคีรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านนาซอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงหม้อทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ ชุมชนบ้านห้วยหลัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ พระปริยัติธรรม (วัดทุ่ง)

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »