Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภทวิชาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–>>ประกาศศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลื ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาค ก  และภาค ข ตำแหน่ง ครูผู้สอน และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาค ก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ปี พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ป ...

Read More »

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้สอน

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส ...

Read More »

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาค ก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและครูประจำชั้น ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภทวิชาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื ...

Read More »

12 สิงหาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร ...

Read More »