Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

สพป.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้อ ...

Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเก ...

Read More »

->ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกา ...

Read More »

:>>ประกาศผลการคัดเลือกการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศผลการคัดเลือกการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้อง ...

Read More »

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฏร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3 ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย พร้อมร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฏร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3 ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »