Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติวเข้ม O-NET) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมงานกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านหินเหิบ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านหินเหิบ

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์

Read More »

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้จัดกิจกร ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังบง ร่วมกับ ม.ราชภัฏสกลนคร และ ม.ราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังบง ร่วมกับ ม ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 โรงเรียนบ้านโพนสวาง

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 โรงเรียนบ้านโพนสวาง

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านโพ ...

Read More »