Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านกุดจอกน ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์

Read More »

โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2563ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2563ได้ ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี

Read More »

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวี

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวี

Read More »

->>->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read More »

->>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล ...

Read More »

->ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

->> ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสกลนคร

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื ...

Read More »