Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะ นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดงบัง

นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะ นิเทศกา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านตาด

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออก ตรวจเยี่ยมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) เวลา 13.00 น.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.ส ...

Read More »

การทดสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม และ โรงเรียนบ้านกุดจอก อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม แล ...

Read More »

การทดสอบ NT ชั้น ป.3 ของโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เช้าวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้า ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กับการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกถาวร อำเภ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.สน.3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ”พุธเช้าข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น.นายจุฬา ชิณ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบะนกทา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 ให้การต้อนรับในการขอใช้สถานที่ในการชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุรางค์ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผ ...

Read More »