Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 54/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม ร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนชนะสังคม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านบะป่าคา 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 2 พัฒนาศักยภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมชี้แจง “การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...

Read More »