Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดเข้าแถวเคารพธงชาติตามแนวทางกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมบริจาคสมทบกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต ๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

->>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »

->>การขอทราบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

การขอทราบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชก ...

Read More »