Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมออนลไน์ผ่านระบบออนไลน์ รายการ “พุธเช้าข่าวเขต” สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 15 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

–> ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพื่อแจ้งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 สังกัด สพป.สน.3 จำนวน 176 ราย พร้อมคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีสถานพยาบาล สกสค.และรายการตรวจสุขภาพ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป. ...

Read More »

–> ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สพป.สกลนคร เขต 3

ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สถานศึกษาดงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจั้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมและ บรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำ PLC ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

->ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรั ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 3

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ...

Read More »