Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว ร.ร. และ พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ. ...

Read More »

– > แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยสำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอ ...

Read More »

-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,กรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ และกรรมการผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น

-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,ก ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายตามโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. จากห้องประชุมสายใย สพป.สน.3

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผ ...

Read More »

-> สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ E-Learning เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

อบรม E-Leaning

Read More »