Author Archives: กลุ่ม การเงิน

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc23

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc22

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc27

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc26

Read More »

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา

doc 3

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »