ไม่มีหมวดหมู่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

          วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงาน ...

Read More »

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2564 ...

Read More »

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     25 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...

Read More »

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Read More »

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

           

Read More »

test

Read More »

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Read More »

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Read More »

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Read More »