ไม่มีหมวดหมู่

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมน ...

Read More »

ติดต่อสอบถามข้อมูล

———————& ...

Read More »

new

Read More »

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย คณะศึกษานิเทศก์ รับกล่องแบบทดสอบ O – NET และกล่องกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. โดยจัดเก็บข้อสอบไว้ยังห้องมั่นคงเก็บมิดชิดก่อนส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบส่งมอบให้สนามสอบ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

new

Read More »

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบ้านนักเรียนเกิดเหตุอัคคีภัย ด.ญ.ปรียาวดี จันทสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงบัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และน.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์ มารดา ข้าราชการครูโรงเรียน บ้านดงบัง ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ด้วยในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้รับแจ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนรู้ New DLTV ของโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับครูผู้ช่วย ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง ศธจ.สกลนคร ที่ 491/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รองผู้อ ...

Read More »