ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ ...

Read More »

ส.ส.ค.บ. สพป.สกลนคร เขต 3

กิจกรรมการดำเนินงาน รายชื่อสมาชิก ส.ส.ค.บ. สพป.สกล ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจและหารือการแก้ไขปัญหาการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา) ในรูปแบบ On-line vedio conference ในวันที่องคมนตรีในฐานะกรรมการฯ

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) กรณี เด็กชายธนานพ อ้อยแขม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร กรณีเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

문제 귀하의 Sports

Read More »

Gambling- Your 관점

Read More »

세븐 럭 카지노

Read More »