ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบ้านนักเรียนเกิดเหตุอัคคีภัย ด.ญ.ปรียาวดี จันทสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงบัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และน.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์ มารดา ข้าราชการครูโรงเรียน บ้านดงบัง ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ด้วยในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้รับแจ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนรู้ New DLTV ของโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับครูผู้ช่วย ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง ศธจ.สกลนคร ที่ 491/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รองผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ “รายการพุธเช้าข่าวเขต” ครั้งที่ 8 ประจำวันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะ นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดงบัง

นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะ นิเทศกา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สน.3 พร้อมคณะนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านตาด

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ. ...

Read More »

เกี่ยวกับสำนักงาน

สภาพทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกล ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 ให้การต้อนรับในการขอใช้สถานที่ในการชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุรางค์ ...

Read More »