ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้ ...

Read More »

บรรยากาศการดำนาของโรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งโรงเรียนจะทำนาข้าวเม่า พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับ เด็กๆได้ทักษะชีวิต ทำงานอย่างมีความสุข สนุกสนาน โดย นางลัดดาพร อุดมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอ เป็นผู้นำกิจกรรม

บรรยากาศการดำนาของโรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ. ...

Read More »

โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออา ...

Read More »

คณะครูระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจและการอยากมาเรียนให้กับนักเรียนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

คณะครูระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ห้องเรียนยิ้มแฉ่ง” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) อ.สว่างแดนดิน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษา

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ป ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) อ.เจริญศิลป์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษา

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ป ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโ ...

Read More »

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน รับนิเทศกำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจกค่าอุปกรณ์การเรียนฯ ตลอดจนชี้แจง ทำความเข้าใจ แนวนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดฯ อย่างเคร่งครัด

27 พ.ค. 65 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ประชุม ...

Read More »