ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอ ...

Read More »

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกถาวรรับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกถา ...

Read More »

20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฎร์ 347) รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประช ...

Read More »

20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาบัว รับการประเมิน นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาบัว รับการประเมิน นิ ...

Read More »

กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ

Read More »

19 พ.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

19 พ.ค. 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ขอขอบพระคุณคณะ ...

Read More »

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค ...

Read More »

โรงเรียนสุวรรณคีรี รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสุวรรณคีรี ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ต ...

Read More »

โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำก ...

Read More »

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านขัวก่าย รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านขัวก่าย รับการน ...

Read More »