ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย รับการประเมินการเตรียมความพร้ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เสริมสร้างความรู้ให้กับ เด็กๆได้ทักษะชีวิต

บรรยากาศการดำนาของโรงเรียนบ้านนายอ อ.อากาศอำนวย จ. ...

Read More »

โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม จัดกิจกรรมทำนาเพื่ออา ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียนฯ

คณะครูระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ห้องเรียนยิ้มแฉ่ง” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรม “ ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ป ...

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)ฯ

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเต่าสุขสวรรค์(ป ...

Read More »

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโ ...

Read More »

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน รับนิเทศกำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาถ่อน ...

Read More »