ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนแสบง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านโนนแสบง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามควา ...

Read More »

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามคว ...

Read More »

โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »

โรงเรียนโนนชนะสังคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนโนนชนะสังคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »

่25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

่25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ได้รับก ...

Read More »

25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตา ...

Read More »

25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง รับการนิเทศ ก ...

Read More »