ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

25 พ.ค. 65 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

25 พ.ค. 65 รร.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ...

Read More »

วันที่ 25 พ.ค. 2565 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 25 พ.ค. 2565 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น รับการนิ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโคกกลาง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านโคกกลาง รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี รับการนิเทศ กำกับ ...

Read More »

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามค ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามคว ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านนายอ รับการนิเทศกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านนายอขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศกำกับ ติ ...

Read More »

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว รับการนิเทศ กำกับ ติดต ...

Read More »

โรงเรียนบ้านท่าก้อน รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านท่าก้อน รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร ...

Read More »