News

ข่าวประชาสัมพันธ์

->>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปร ...

Read More »

->>การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ...

Read More »

->> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง การสรรหาและเลือกกรร ...

Read More »

->> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565)

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

->>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 ม ...

Read More »

->>การจัดงาน “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรมผลิตผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปี 2565

->>การจัดงาน “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารด ...

Read More »

–>>ขอเชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและเชิญชวนโรงเรียนในเครือข่ายสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 22 “สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Reading for sustainable Development) Read & Share อ่านแล้วบอกต่อ”

ขอเชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและเชิญชวนโรงเรีย ...

Read More »

>>รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 208 อัตรา สมัคร 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั ...

Read More »