News

ข่าวประชาสัมพันธ์

->> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบ สพฐ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดและตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยRead More »

->> รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3Read More »

->> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) จำนวน 2 อัตราRead More »

–>> ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

Click ที่นี้เพื่อเข้าดูประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

Read More »

–>> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

–>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

Read More »

–> ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เรื่อง “ขอรับเงินสวัสดิการการบำเหน็จสมาชิก”และ ประกาศ เรื่อง “การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมบุตรสมาชิก ประจำปี 2565”

Read More »

–>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ...

Read More »

->>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ ...

Read More »