News

ข่าวประชาสัมพันธ์

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื ...

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ขและภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสก ...

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การคัดเลือ ...

Read More »

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง การ ...

Read More »

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประ ...

Read More »

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภทวิชาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

–> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

–>>ประกาศศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลื ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาค ก  และภาค ข ตำแหน่ง ครูผู้สอน และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »