News

ข่าวประชาสัมพันธ์

->>ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ ...

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...

Read More »

->> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

Read More »

->> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

Read More »

->>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2556 รอบที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->>ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

Read More »

->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

Read More »

->> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »