ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การจัดชุดปฏิบัติการในการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67

เอกสารระเบียบการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชุดปฏิบัติการ ...

Read More »

เอกสารเบิกเงินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

เอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงินเดินทางไปราชการ เพื่อเ ...

Read More »

แนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

แนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน ...

Read More »

เอกสารประกอบการแก้ไข เปลี่ยนตัว

การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันทักษะทางว ...

Read More »

การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ต้องการ ...

Read More »

แจ้งเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ภาคอีสาน)

แจ้งเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...

Read More »

แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดการแข่งขัน/หัวข้อการแข่งขัน

แจ้งเพื่อทราบ    

Read More »

แผนที่บ้านอากาศ/พร้อมสถานที่จอดรถ

แผนผังสถานที่จอดรถ และที่แข่ง  

Read More »

แผนผังสถานที่แข่งขันและจอดรถ อำเภออากาศอำนวย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

Read More »

คำสั่งกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขัน งานศิลปฯ’60(ปรับปรุงใหม่15 ก.ย.เวลา17.00)

แก้ไข คณะกรรมการ รายชื่อต่างๆ ปรับใหม่  

Read More »