ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More »

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Read More »

เผยแพร่ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Read More »

เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอ ...

Read More »

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบ ...

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปก ...

Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูเเบบองค์การ จำนวน 4 หลัง โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »