ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ...

Read More »

ประกาศเผยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเผยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร ...

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ ...

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ต่อพ่ว ...

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ...

Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ ...

Read More »

ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรี ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »

รร.บ้านกุดเรือคำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดเรือคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือน ธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »