ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเเอกดอนสวรรค์

เอกสารดาวน์โหลด

Read More »

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เเละโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบมอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซืิ้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนร ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบค ...

Read More »

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำ ...

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช 102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช 102 ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ก่อสร้าง บ้านพักครู 205/26

ประกาศโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ก่อสร้าง บ้านพักครู 20 ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ก่อสร้างอาคารเรียน สปช 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ก่อสร้างอาคารเร ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านเเสนสุขสามัคคี ก่อสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

ประกาศโรงเรียนบ้านเเสนสุขสามัคคี ก่อสร้างอาคารเรีย ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย ก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร 84 ที่นั่ง

ประกาศโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย ก่อสร้างอาคาร โรงอาหา ...

Read More »