ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

พิธีเปิดอาคารเรียน สปช 105/29 ทดแทนอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้ พร้อมทำบุญขึ้นอาคารเรียน (หลังใหม่) โรงเรียนบ้านก่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ ...

Read More »

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

การประชุม “ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม ณ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมงคล ร ...

Read More »

การประชุม “ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า ณ โรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายมงคล ร ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

เมื่ออังคาร วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำ ...

Read More »

การประชุม “ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย , บ่อแก้วโนนสะอาด และดงเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเ ...

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ” ปี 2566 ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ “

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหนองแวง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

การออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบาย สพฐ. และจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »