ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดเข้าแถวเคารพธงชาติตามแนวทางกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมบริจาคสมทบกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต ๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร ...

Read More »

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »