ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดเรือคำ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายฯ คำตากล้า – นาแต้

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้านแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักง ...

Read More »

การเป็นผู้นำจัดกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื ...

Read More »

การประชุมตรวจรับพัสดุ รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนัก ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 12 และรุ่น 13 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เล ...

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อม เตรียมงานพิธีถวายเพลิงสรีระ (หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม)

เมื่อวันที่ 11 พฤศิจกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

มอบเงินสวัสดิการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ใน อ.บ้านม่วง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผ ...

Read More »