ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงา ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 4 และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมส่ง นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ย้ายปฏิบัติหน้าที่ยัง สพป.สกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดเข้าแถวเคารพธงชาติตามแนวทางกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมบริจาคสมทบกฐินสามัคคีอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

เมื่อศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »