ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านนาซอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงหม้อทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ ชุมชนบ้านห้วยหลัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ พระปริยัติธรรม (วัดทุ่ง)

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงสาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ออกตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยยังสนามสอบต่าง ๆ ของศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 สนามสอบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ เพียพิทยาพัฒน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านโนนอุดม

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »