ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านดงหม้อทอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านธาตุตาลเดี่ยว

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านหนองแอก

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สอบ สพป.ส ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ อนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านขัวก่าย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านกุดเรือคำ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ บ้านคำตากล้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) สนามสอบการทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ ชุมชนโพนงาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทำการสอบ ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »