ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง ณ โรงเรียนวังเยี่ยม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ม่วงมาย,บ่อแก้วดงมะไฟ,ดงเหนือ,ดงหม้อทอง,หนองกวั่งห้วยหลัว ในอำเภอบ้านม่วง ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ และโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร และในเวลา 10.30 น. ร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 “เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลจตุุรเทพ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 เข้าร่ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมงานฌาปนกิจศพพร้อมวางผ้าไตร ของมารดาบุคลากรในสังกัด ณ วัดป่าโสตถิผล ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เมื่อจันทร์ ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 สพป.สกลนค ...

Read More »

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ รร.อนุบาลวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การเปิดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก “เหลือง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามกีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจ ...

Read More »

การกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน รร.ประถมศึกษา ที่ได้รับจัดสรรงบดอกผลอาหารกลางวัน ปี 64 ณ โรงเรียนบ้านกุดจาน และ โรงเรียนบ้านซ่อมดู่

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นางสุก ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการพังโคน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »