ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สน.3 และ นางสาวภัทราวดี อุปทุม ผอ.ร.ร.บ้านหนองท่มท่ากระดัน เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ รอบ 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน CoViD-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนบ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัด ในการนี้ ยังเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” จัดขึ้นเพื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไก่พันธุ์ไข่สู่กลุ่มชุมชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน CoViD-19

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายวัชระ แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนบ้านกลางนาโน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนายพนม ธุระนนท์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วง คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ โรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ /ครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตโรงเรียนบ้านคำยาง,โรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวี, โรงเรียนบ้านดงยาง และโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ จากระเบียบสวัสดิการดูแฃช่วยเหลือนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 /ผอ.กลุ่ม / ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าวโรงเรียน เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโด ...

Read More »