ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ขอนแก่น – กาฬสินธุ์-สกลนคร)

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 รับมอบข้อสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

ร่วมงานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

การร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

การประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์งานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่พุธ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09. ...

Read More »

ร่วมรับฟังการประชุมเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ร่วมรับฟังการประชุม “พุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »

ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายลำห้วยโทงสหวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 น ...

Read More »

พิธีเปิดงานฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธรคัพ” ประจำปี 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายมงค ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่กา ...

Read More »