ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการอบรม การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และเจ้าหน้าที่งานบุคคล รับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 24 ราย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทินกร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพสพป.สน.3

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทินกร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทินกร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »