ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 รุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บ้านพักอาศัยของนักเรียน ด.ญ.สุมิตตรา คำจุมจัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขัวสูงสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 6 มกราคม 2561 สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ได้รับแจ้งจาก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภายในสำนักงาน สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการมอบนโยบายการทำงานปรับแผนการทำงานเร่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการประชุม ทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนส์ กับ รายการ ” พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ ” พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. โดยรับฟัง ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับ ด.ช.วัจพล สีกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนครเขต 3 ที่บ้านพักอาศัยเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้น 5 ประการ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำในการซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ของ นางสาวดอกบัว แสงลี นักเรียนโรงเรียนบ้านนากะทาด อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการจัดการศึกษาใน ระดับพื้นที่ โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ.

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ New DLTV โรงเรียนหนองกวั่งหนองกรุงศรี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ชนาธิป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบ New DLTV ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนว ...

Read More »