ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดค่าย ทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TEC) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นผู้บริหารโรงเรียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเรียนรู้คุณธรรม (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมออนลไน์ผ่านระบบออนไลน์ รายการ “พุธเช้าข่าวเขต” สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 15 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สถานศึกษาดงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจั้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมและ บรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำ PLC ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 สพป.สกลนคร เขต 3

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

Read More »

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 3

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ...

Read More »