ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทิน ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมใจทุกโรงเรียนในสังกัดประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมสภานักเรียนก้าวไกล เด็กไทย พัฒนา

สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมใจทุกโรงเรียนในสังกัดประกาศเ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ่อแดง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ติว O-NET ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านก่อ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติวเข้ม O-NET) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมงานกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »