ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านโนนไทย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

สพป.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมทางไกลการนิเทศภายใน “ห้อ ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเก ...

Read More »

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฏร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3 ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย พร้อมร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาส (ราษฏร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3 ...

Read More »

ร.ร.บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป.สกลนคร 3 ไอเดียบรรเจิดกางมุ้งป้องกันยุงในห้องเรียน ป้องกันไข้เลือดออกแพร่ระบาด

ร.ร.บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป.สกลนคร 3 ไอเดียบร ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ ร.ร.บ้านขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป. ...

Read More »